Zener diode

Zener dioda , ili referentna dioda, je poluvodička komponenta s PN spojem, koja se uglavnom koristi u krugovima stabilizacije napona. Konstrukcijski je namijenjen za spajanje u smjeru zatvaranja (tijesnog) za što je prilagođen time što njegov proboj u tom smjeru nije destruktivan (može podnijeti ponovni proboj u smjeru zatvaranja). U smjeru prema naprijed ponaša se kao klasična ispravljačka dioda. Ime je dobio po svom izumitelju Clarenceu Zeneru.

Više na Wiki